Spółka Wodna w Grabicy

 

KOMUNIKAT nr 2/2023

15 maja 2023r. mija termin zapłaty II raty składki za Spółkę Wodną. Wpłat można dokonywać u sołtysa, przelewem
lub bezpośrednio w banku na 
konto bankowe nr 33 8973 0003 0090 0097 3378 0001. 

W przypadku wpłaty na konto bankowe w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania, sołectwo
i opisać za jaki okres dokonywana jest wpłata np. 
Jan Kowalski Kamocin Składka za 2023 r. Więcej informacji można znaleźć
w zakładce
 Składki członkowskie

 

 

Czym jest spółka wodna?

Spółka wodna jest organizacją zrzeszającą osoby, które posiadają grunty na które oddziałują urządzenia melioracyjne. Spółka wodna jest tworzona w celu wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń melioracyjnych. Dochód spółki pochodzi
ze składek płaconych przez członków i świadczeń na rzecz spółki płaconych przez osoby nie będące członkami spółki, ale korzystających z jej działalności lub urządzeń.obsługiwanych przez spółkę.  

Jak sprawdzić zasięg obszaru meliorowanego na swojej działce rolnej ?

Aby sprawdzić lokalizację urządzeń melioracyjnych na swojej działce rolnej tj. położenie sączków czy przebieg rowów należy złożyć wniosek do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (WZMiUW). Delegatura WZMiUW w Łodzi mieści się
w Piotrkowie Tryb. przy ul. Gabriela Narutowicza 9/13.

Zasięg oddziaływania urządzeń melioracyjnych można również sprawdzić na stronie internetowej klikając link poniżej. 

Mapa z zasięgiem obszaru meliorowanego województwa łódzkiego

Kiedy muszę opłacać składkę na rzecz spółki wodnej ?

Obowiązek ponoszenia opłat na rzecz spółki wodnej powstaje w momencie, kiedy urządzenia melioracyjne oddziaływują na nieruchomość. Obowiązek ten wynika z ustawy Prawo wodne i powstaje w momencie nabycia nieruchomości, na którą oddziaływują urządzenia melioracyjne. W przypadku nabycia gruntu rolnego należy uzyskać informację czy za ten grunt istnieje konieczność wnoszenia opłat za korzystanie z urządzeń melioracji wodnych.

© 2013-2023 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl